ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ НИ ПРОЕКТИ:„Строително-ремонтни работи по сграда Музей / Експериментариум“, находяща се на територията на „София Тех Парк“ АД

“Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експлотация на спортна площадка" по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортните площадки в държавните и общински училища" в ПГФР, гр. Пазарджик

Ново строителство: Изграждане на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, находяща се в ПИ с индентификатор 68134.513.342, УПИ V-7, кв. 24а, м."ГГЦ ЗОНА В-17", по плана на р-н Сердика, гр. София

Преработка на част от сграда на ул. Хъшове, кв. 83, м. Разсадника - Коньовица, гр. София

Конструктивно укрепване - “Усилване на междуетажните, стоманобетонни плочи над басейна, физкултурния салон и музикалния салон в Блок А, на ДГ №39 „Пролет“, гр.София

Обект: Неотложен ремонт на покрив в база на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, находяща се в к.к "Златни Пясъци"

Обект: Ремонти по част Архитектурна, Електрическа, ВиК, ОВиК, на самостоятелни детски кухни, находящи се в ж.к „Западен Парк“ и ж.к. „Красна Поляна“, гр. София.1 GROUP LTD.

Общи условия © Всички права запазени


1 GROUP