1 GROUP

Изграждаме съвършенство

STEM ЦентърДоверете се на опитния ни екип за изграждането на Вашия нов STEM център!

Изготвяме проекта Ви напълно БЕЗПЛАТНО!

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Разработване на вашия проект с внимание, отдаденост и професионализъм на всеки етап...

ПРОЦЕСЪТ НА РАБОТА В 1 GROUP

ПРОЦЕС НА ПРОЕКТИРАНЕ

Нашият проектантски екип е съставен от опитни и надеждни професионалисти, които успешно реализират цялостния процес по изработването на проектите по отделните части - Конструктивна, Архитектурна, Електрическа, ВиК, ОвиК, Геодезия, Паркоустройство, Пожарна Безопасност, ПБЗ, ПУСО и други специфични проектни части.

ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТ

Преди стартирането на проекта, предоставяме детайлен пакет от технически данни за съгласуване и одобрение. Пакетът включва цялата специфична проектна документация както и детайлизирана количествено – стойностна сметка (КСС) с включени всички ефективни разходи.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Нашият екип от независими експерти в областта на обществените поръчки могат да Ви окажат цялостно съдействие за откриване на процедури от името на Възложител както и изготвяне на документация за участие в съществуващи процедури в ЦАИС.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Притежаваме дългогодишен опит в изграждането на нови сгради, пристройки, преустройства, цялостни интериорни и екстериорни ремонти. Отдадената ни работа не се счита за приключена, докато клиента не е напълно удовлетворен.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЗА КОМПАНИЯТА

'1 ГРУП' ЕООД е строително-инвестиционно дружество, което предоставя широка гама от услуги, свързани с изграждането и поддържането на сгради и съоръжения в областта на публичното, жилищното и индустриалното строителство.

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

* За “Клиент и Партньор” се счита всяко търговско дружество и/или държавно учреждение, с което компанията е подписала текущ или е реализирала договор в т.ч. договори по национални и европейски програми.1 GROUP LTD.

Общи условия © Всички права запазени


Golden Estates